مشخصات خودرو جهت فروشاستاندارد عکس برای ارسال اگهی 800 در 900 میباشد