مشخصات خودرو جهت فروش















استاندارد عکس برای ارسال اگهی 800 در 900 میباشد