شرایط اعطای تسهیلات لیزنگ محصولات ارس خودرو

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن

محصولات ارس خودرو دیزل

-1 شرایط عمومی متقاضی :

.1.1  متقاضی باید راننده و مذكر باشد ( در صورتیکه متقاضی راننده نباشد ، معرفی راننده با مدارک رانندگی بهمراه خود متقاضی امکان پذیر می باشد (

1.2-  سن متقاضی حداقل 32 سال و حداكثر 56 سال باشد

1.3-  دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یك یا پایه دو طبق قوانین راهنمائی و رانندگی به تناسب نوع خودرو درخواستی ) گواهینامه های ب 1 و ب 3 مورد تایید نمی باشد در غیر اینصورت مطابق بند 1.1 عمل خواهد شد (

1.4- متقاضی خودرو كامیون و كشنده باید دارای كارت هوشمند یا دفترچه كار معتبر باشد .

1.5- متقاضی باید گواهی همكاری با شركتهای حمل و نقل/كارت هوشمند / دفترچه كار یا بارنامه ارائه نماید .

.1 میزان تسهیلات

2.1- تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط و امكانات متقاضی حداكثر تا 70  درصد قیمت خودرو می باشد كه سقف تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی های

انجام شده توسط كارشناس لیزینگ تعیین می گردد .

.1 مدت تسهیلات :

3.1- مدت تسهیلات برای كامیونت ، كامیون و كشنده حداكثر 60 ماه می باشد .

.1 نرخ سود تسهیلات:

4.1- نرخ سود تسهیلات براساس آخرین مصوبات بانك مركزی تعیین می گردد كه نرخ سود در سال جاری 21%  مصوب بانكی می باشد

.1 شرایط ضامنین :

5.1- مدارك شغلی ضامن كارمند ) برای تسهیلات با ضامن معتبر (:

5,1,1 -  گواهی اشتغال بكار و كسر از حقوق + آخرین حكم كارگزینی + آخرین فیش حقوقی ) اقساط متقاضی نباید از دو سوم درآمد ضامن تجاوز نماید ، در غیر اینصورت ضامن دوم اخذ می گردد ( كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه+ كارت ملی +كارت پایان خدمت+پرینت حساب جاری سه ماهه

+گواهی امضاء محضری+ مستندات محل سكونت )اجاره نامه/ سند مالكیت / استشهادیه محلی با تاییدیه مسجد یا شورای محل( عدم ارائه گواهی

کسر از حقوق با هماهنگی لیزینگ و با در نظر گرفتن شرایط ضامن و متقاضی امکان پذیر است . خالص دریافتی ضامن / ضامنین می بایست حداقل معادل قسط + بیمه متقاضی باشد .

5,2 -  مدارك شغلی ضامن كاسب : ) جواز كسب روستایی قابل قبول نمی باشد (

    5,2,1-  كپی برابر با اصل جواز كسب معتبر كه مورد تایید كارشناس لیزینگ باشد + تاییدیه جواز كسب از اتحادیه مربوطه + مستندات محل كسب

    5,2,2-  كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه+ كارت ملی +كارت پایان خدمت+پرینت حساب جاری سه ماهه +گواهی امضاء محضری+ مستندات محل سكونت )اجاره نامه/ سند مالكیت / استشهادیه محلی با تاییدیه مسجد یا شورای محل(

5,3 -  مدارک وثیقه ملکی :کپی تمام صفحات سند مالکیت + گواهی پایانکار شهرداری + مدارک شناسایی صاحب ملك

6-  مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیلات اعطایی بر عهده متقاضی بوده كه طبق اعلام اداره امور اقتصادی و دارائی در هنگام عقد قرارداد محاسبه و دریافت خواهد شد .

7-  مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و ثالث می باشد كه مبالغ بیمه بدنه و شخص ثالث مطابق با نرخ بیمه مركزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می گردد .

8-  ارائه اقرارنامه محضری در خصوص مدل و صفر كیلومتر بودن خودرو توسط متقاضی به همراه معرفینامه الزامی می باشد . -

9-  تمام مدارك می بایست به صورت جداگانه در قطع - 4 A تهیه و توسط دادگستری و یا دفاتر اسناد رسمی كپی برابر با اصل شوند

10- در صورت نیاز به كسب اطلاعات بیشتر با كارشناسان دفتر مركزی لیزینگ صنعت و معدن به شماره تلفنهای  : 230-84225225-021 و همچنین شعب سیزده گانه سراسر كشور تماس حاصل فرمایید .

11-  شرایط فوق تا اطلاع ثانوی قابل اجراء می باشد و در صورت هرگونه تغییر در شرایط ، اعطای تسهیلات بر اساس شرایط جدید انجام خواهد شد .

 

مورخ : 4/12/1397