نکات کلیدی طبیعت گردی و آفرود

نکات کلیدی طبیعت گردی و آفرود

بازهم آفرود و طبیعت گردی و بازهم حادثه ...

شاید بیشتر ما در نزدیکی افطار برنامه  ماه عسل مربوط به حادثه کویر مرنجاب را مشاهده کرده باشیم و افسوس خرده باشیم چطور دو جوان رعنا جان خود را بر سر هیچ از دست دادند...

اما چه ‌کنیم که ما دچار این مشکلات نشویم و یا احتمال آن را به حداقل برسانیم .

 تنها به سفر های طبیعت گردی و آفرود نرویم .

 آهسته حرکت کنیم مسیر خاکی با جاده آسفالت متفاوت است .

 قبل از ورود به مسیر فرعی باک خودرو را کامل پر کنید .

 قبل از  رفتن از روی مانع از خودرو پیاده شوید و مانع را با دقت مشاهده کنید .

 روی مانع دنده عوض نکنید .

 قبل از سفر از سلامت خودرو و تجهیزات جانبی آن مطلع شویم .

 وسایل مورد نیاز و متناسب در سفر را به همراه داشته باشیم ؛تسمه ، بیسیم ، آب دو برابر نیاز ؛دارو ؛غذای کنسروی و سایر وسایل متناسب با فصل و مقصد سفر .

 حال که وسایل را در اختیار داریم در شرایط عادی یکبار آنها و روش استفاده از آن را امتحان کنیم !

 خانواده و دوستان را از مقصد و زمان بازگشت خود مطلع ‌کنیم .

 توانایی خودرو بخشی از سفر است تکنیک رانندگی خارج از سفر باید توسط راننده آموخته شده باشد.

 از جی پی اس انلاین و افلاین هردو استفاده کنیم .

 از راهنمای محلی استفاده کنیم .

 در صورت بروز مشکل خودرو را ترک نکنیم پیدا کردن یک خودرو با ابعاد بزرگ تر راحت تر از یک انسان با ابعاد محدود است .

 روش استفاده از قطب نما را بیاموزیم .

 تعمیر در خودرو در حد محدود و برخی قطعاتی مصرفی را به همراه داشته باشیم .

 در هنگام بکسل کردن خودرو از خودرو فاصله بگیریم اموان پاره شدن تسمه‌کنده شدن شگل یا قلاب و خطر مرگ وجود دارد ؛در محل اتصال تسمه از یک پتو استفاده کنیم.

فراموش نکنید تجربه عملی قابل مقایسه با نکات تئوری نیست.